Pengesedler - Den ny seddelserie, 1997

Danmarks nuværende seddelserie blev indført over en periode på 2 år fra 1997 til 1999. Siden november 2002 er 100-, 200-, 500-, og 1000-kronesedlen blevet opgraderet med nye sikkerhedselementer - et hologram og fluorescerende farver. Hele serien forventes at være opgraderet med de nye sikkerhedselementer i løbet af sommeren 2005.
Motiver. På forsiden af sedlerne ses portrætter af personer, der har gjort en indsats i kunstens eller videnskabens verden. Motiverne på sedlernes bagside er inspireret af romanske stenarbejder fra danske kirker. Tradition og nytænkning: I designet af seddelserien er der tilstræbt et tidssvarende design med fast forankring i dansk seddeltradition. Det er for at sikre, at man straks kan se, at det er en pengeseddel, man står med i hånden.

Tro mod traditionen er portrættet på forsiden et væsentlig element.
Sedlerne har samme højde: Alle sedlerne har samme højde, men en længdeforskel på 10 mm mellem hver værdi. Samme højde på alle sedler letter den maskinelle behandling ved optælling og sortering. Samtidig tilgodeser variation i seddellængden blindes og svagtseendes særlige behov for at kunne skelne mellem de forskellige værdier.