Struer Apotek.
Den 22. Januar 1873 søgte Gimsing Sogneråd for første gang at få et apotek i Struer. Dette blev den 14. August 1973 afslået efter anbefaling af apoteker A.Th. Ramsing i Lemvig og apoteker F.L. Faber Løve Apoteket i Holstebro, de mente begge at der ikke varet bæredygtigt grundlag i Struer (måske var den egentlige grund at de ikke ønskede konkurrence). Afslaget gjaldt både et egentlig selvstændigt apotek eller et hjælpeapotek. I 1876 forsøgte Sognerådet igen, men efter råd fra samme apotekere som tidlige, blev ansøgningen afslået den 24. Januar 1877.
Stacks Image 155
Så forsøgte Gimsing Sogneråd  for tredie gang den 22. Februar 1878. Her blev der den 19. Juli1878 givet bevilling til et hjælpe apotek. Det blev apoteker Frederik Leonhard Faber, Løve Apoteket i Holstebro, der fik bevillingen som var gældende i 10 år. Den 10. November 1878 åbnede hjælpeapoteket i Struer i frk. Olkjærs hus i Vestergade. Huset blev lejet for en 10 årig periode, mod en årlig husleje på 400 kroner.
Stacks Image 158
I 1881 solgte Faber sine apoteker til Niels Peter Groth Boberg. I 1883 søgte han om tilladelse til at måtte beholde hjælpeapoteket i mindst 5 år udover de aftalte 10 år. Begrundelsen var at han ville bekoste en bygning, som ville koste 12 – 14.000 kroner, han behøvede derfor flere år til at forente byggeriet. Ansøgningen blev derfor afslået den 20. Oktober 1883.
Stacks Image 161
Den 26. Oktober 1888 indstillede sundhedskollegiet til Juristministeriet at tilladelsen til at drive hjælpeapotek i Struer blev inddraget, hvilket skulle være gældende fra August 1889. På grund af byggeriets færdiggørelse blev fristen for overgang til selvstændigt apotek udsat til 1. Februar 1890. Den første apoteker i det selvstændige apotek i Vestergade 11 i Struer, blev den tidligere bestyrer Herlov Dalhoff Scholl.
I 1971 valgte apoteker Jens Carl Lund at bygge et nyt apotek beligende Vestergade 19. Byggeriet gik i gang den 21. Oktober 1971. Det blev et rødstenshus i halvanden plan, med et forretningslokale på 281 m2 i gadeplan (ikke som det tidlige apotek med sine besværlige trapper), desuden et sikringsrum på 35m2 og 195 m2 kælder samt 110 m2 beboelse. Købesummen for grunden var 80.000 kroner. Arkitekterne bag byggerier var H. Bech-Nielsen og L. Juul-Sørensen, begge fra Kolding. Apoteket blev åbnet for publikum den 21. Maj 1973.
Stacks Image 166
Da G. K. Kristensen overtog Struer Apotek den 1. Juni 1994, lå apoteket på adressen Vestergade 19. Hun valgte i 1996 at flyttede til nye lokaler, der lå væsentligt mere centralt i gågaden. Kommunen havde sidst i 1995 købt Købmand Stephan Agger´s gamle bygning i Østergade og det nye apoteket kom nu til at ligge nabo til Rådhuset. Bygningen blev næsten revet helt ned, undtagen dele af ydermuren, da man ville gerne beholde husets tidligere udseende. Men på grund af vægten var huset ved at vælte og Struer Skibsværft fabrikerede nogle jernkonstruktioner til forstærkning, hvormed man forhindrede huset fra at falde sammen. De nye lokaler blev indviet den 27. Maj 1996.